Inlägg av admin

Imamens teologiska debatter med andra religiösa ledare

Förutom att hjälpa sina följare i vetenskapliga och religiösa frågor, och försöka motverka den dåliga bilden av islam samt skydda islams rötter (såsom monoteismen, profetskap, ledarskap, Koranen etc.) medverkade Imamen i religiösa debatter för sina följares vägledning. Även om Ma’mun hade andra mål i sikte med sina debatter lyckades han inte med dem, och Imamen […]

Svaret till de som tvekar om Imamernas ledarskap

Den första splittringen inom islam efter Profetens bortgång var gällande frågan om ledarskap och kalifat, och p.g.a. detta splittrades folk; en grupp följde Imam Ali och namngavs ”Alis följare” (Shi’at ‘Ali) och den andra gruppen tog en annan väg och blev följare till kaliferna och andra. Således splittrades muslimerna i en annan fråga. Frågan som […]

Ahl al-Bayts storhet

De återberättelser som har rapporterats från Imam Ridha om Profeten talar om honom och hans heliga ätts status och hans överlägsenhet över alla skapelser och andra profeter. Under umayyadernas och abbasidernas tid uppstod felaktiga påståenden, påståenden om att Profeten och hans familj var vanliga människor. Imam Ridha (fvmh) återberättade en hadith från Imam Ali (fvmh): […]

Profetskap

Profetskap är ett av de viktigaste ämnena inom religionen efter frågan om monoteismen. De lärda inom islam har olika synpunkter om detta ämne och de ämnen som Imamen har debatterat om är två: 1) Det allmänna profetskapet 2) Det speciella profetskapet När man talar allmänt om profetskap talar man om vad en profet är och […]

Tro och dess nivåer, samt trolöshet

En av de saker som flitigt debatterades bland de olika grupperna och som de hade många åsikter om trots deras egna felaktigheter, var frågan om tro. Några av dem sa att mellan icke-tro och tro finns det någonting som varken är något av dem. Vissa av dem trodde att tro har stadier, och vissa ansåg […]

Slumpen och ödet, tvång och fri vilja

Detta problem var ett viktigt och stort problem som fanns under Imamens tid, och det var ett problem som hade funnits ända sen islams uppkomst. Umayyaderna förespråkade konceptet ”tvång” (fatalism; att Gud tvingar en i alla handlingar), och eftersom de bokstavstrogna hade sin grund under umayyadernas tid, förespråkade de också detta tankesätt. Mu’taziliterna trodde dock […]

Felaktig bild av Guds Essens

Vissa sunnitiska grupper, t.ex. Ahl al-Hadith, brukade säga att Gud sitter på en tron och att en bit av den tronen (ungefär som fyra fingrar i storlek) är till Profeten som han kan sitta på.[1] Detta tankesätt som kom från Abu Muslim, som tillhörde Ahl al-Hadith, var beviset på en svag tro. Ahl al-Hadith hade […]

Guds reflektion

Frågan om Guds reflektion var en fråga som flitigt diskuterades bland de olika grupperna i samhället. En tradition har återberättats från Imam Ridha (fvmh) via bl.a. Abu Marrah[1] att han en dag kom till Imamen och frågade: ”Vi har delat upp Guds reflektion och tal mellan profeter; Moses och Muhammed.” Imamen svarade: ”Detta tankesätt är […]

Imamens teologiska debatter

Skapelse Vissa materialister tror inte att det finns en Skapare som står för hela skapelsen och de använder detta tankesätt som en av grunderna för deras tro. Därför anser de att svaren på alla frågor kan hittas i materia, precis som vi ser vissa imperialister i dagens tid, och under den tid då Imamen levde […]