Imam Ridha (fvmh) viktiga berättelse i Neyshabur

Imam Ali ibn Musa Ridha (frid vare med honom) är shiamuslimernas åttonde Imam, som tillhör Guds Sändebuds (fvmh & hf) rena familj och är den åttonde efterträdaren till den Helige Profeten (fvmh & hf). Den Helige Ledaren fick i ansvar att vara shiamuslimernas Imam och ledare vid 35 års ålder, och han levde samtidigt som […]

Mashhad ur ett sunnitiskt perspektiv

Dhahabi har vid flera tillfällen i sina böcker uttryckt sig på följande sätt gällande Mashhad al-Ridha: ”Det finns en Mashhad för Ali ibn Musa i Tus där folk vill besöka honom.”[1] Och: ”För honom finns en stor Mashhad i Tus som besöks.”[2] Och: ”Mashhad är målet för besökande.”[3] Ibn ’Imad Hanbali Dimashqi sa även: ”För […]

Svaret till de som tvekar om Imamernas ledarskap

Den första splittringen inom islam efter Profetens bortgång var gällande frågan om ledarskap och kalifat, och p.g.a. detta splittrades folk; en grupp följde Imam Ali och namngavs ”Alis följare” (Shi’at ’Ali) och den andra gruppen tog en annan väg och blev följare till kaliferna och andra. Således splittrades muslimerna i en annan fråga. Frågan som […]

Ahl al-Bayts storhet

De återberättelser som har rapporterats från Imam Ridha om Profeten talar om honom och hans heliga ätts status och hans överlägsenhet över alla skapelser och andra profeter. Under umayyadernas och abbasidernas tid uppstod felaktiga påståenden, påståenden om att Profeten och hans familj var vanliga människor. Imam Ridha (fvmh) återberättade en hadith från Imam Ali (fvmh): […]

Imamens svar gällande Ma’muns misstankar om det gudomliga ledarskapet

Imamen fick flertalet frågor från människor som hade felaktiga bilder om profeternas felfrihet som han svarade på. En av de som flitigt frågade Imamen var Ma’mun. En dag frågade Ma’mun Imamen: ”Du som anser att Profeten är fri från synder, vad anser du om denna koranvers? ”…Adam bröt [alltså] mot sin Herres befallning och slog […]

Profetskap

Profetskap är ett av de viktigaste ämnena inom religionen efter frågan om monoteismen. De lärda inom islam har olika synpunkter om detta ämne och de ämnen som Imamen har debatterat om är två: 1) Det allmänna profetskapet 2) Det speciella profetskapet När man talar allmänt om profetskap talar man om vad en profet är och […]