Tro och dess nivåer, samt trolöshet

En av de saker som flitigt debatterades bland de olika grupperna och som de hade många åsikter om trots deras egna felaktigheter, var frågan om tro. Några av dem sa att mellan icke-tro och tro finns det någonting som varken är något av dem. Vissa av dem trodde att tro har stadier, och vissa ansåg […]

Slumpen och ödet, tvång och fri vilja

Detta problem var ett viktigt och stort problem som fanns under Imamens tid, och det var ett problem som hade funnits ända sen islams uppkomst. Umayyaderna förespråkade konceptet ”tvång” (fatalism; att Gud tvingar en i alla handlingar), och eftersom de bokstavstrogna hade sin grund under umayyadernas tid, förespråkade de också detta tankesätt. Mu’taziliterna trodde dock […]

Felaktig bild av Guds Essens

Vissa sunnitiska grupper, t.ex. Ahl al-Hadith, brukade säga att Gud sitter på en tron och att en bit av den tronen (ungefär som fyra fingrar i storlek) är till Profeten som han kan sitta på.[1] Detta tankesätt som kom från Abu Muslim, som tillhörde Ahl al-Hadith, var beviset på en svag tro. Ahl al-Hadith hade […]

Guds reflektion

Frågan om Guds reflektion var en fråga som flitigt diskuterades bland de olika grupperna i samhället. En tradition har återberättats från Imam Ridha (fvmh) via bl.a. Abu Marrah[1] att han en dag kom till Imamen och frågade: ”Vi har delat upp Guds reflektion och tal mellan profeter; Moses och Muhammed.” Imamen svarade: ”Detta tankesätt är […]

Imamens teologiska debatter

Skapelse Vissa materialister tror inte att det finns en Skapare som står för hela skapelsen och de använder detta tankesätt som en av grunderna för deras tro. Därför anser de att svaren på alla frågor kan hittas i materia, precis som vi ser vissa imperialister i dagens tid, och under den tid då Imamen levde […]

”Den gyllene länken”; Imamens tal i Neyshabour

Vart än Imamen stannade under sin resa till Iran välsignades människorna på den platsen av Imamens närvaro. Imamen reste förbi staden Neyshabur, och eftersom invånarna i staden tidigare hade hört att Imamen skulle besöka Neyshabur kom de för att välkomna honom. Då kom två av stadens stora lärda som var väl insatta i Profetens återberättelser, […]