Imamens debatt med Katholikos, de kristnas stora lärde

När Imamen steg in i samlingen bad Ma’mun Fadhl ibn Sahl (hans visir) att bjuda in olika debattörer från olika religioner, såsom Katholikos (de kristnas stora lärde), Exilarken (judarnas stora lärde), sabiernas ledare och Hirbidh Akbar (en stor lärd inom zoroastrismen) samt Nastas från Rom (en lärd inom kristendomen). Han bjöd in dem så att […]

Ma’muns inbjudan till Imamen att medverka i debatter med lärda från olika religioner

Ma’mun beordrade sin visir Fadhl ibn Sahl att samla olika lärda, såsom ’’Imran Sabien[1] (lärd bland sabierna), Hirbidh Akbar (lärd bland elddyrkarna), och andra lärda så att han kunde tala med dem. Fadhl ibn Sahl samlade dem och Ma’mun sa till dem: ”Jag har en kusin som jag vill att ni ska debattera med. Samla […]

Imamens teologiska debatter med andra religiösa ledare

Förutom att hjälpa sina följare i vetenskapliga och religiösa frågor, och försöka motverka den dåliga bilden av islam samt skydda islams rötter (såsom monoteismen, profetskap, ledarskap, Koranen etc.) medverkade Imamen i religiösa debatter för sina följares vägledning. Även om Ma’mun hade andra mål i sikte med sina debatter lyckades han inte med dem, och Imamen […]