Inlägg av admin

Imam Ridhas (fvmh) biografi

Imam Ali ibn[1] Musa al-Ridha (frid vare med honom) är den åttonde Imamen från Profetens (Guds välsignelser vare med honom och hans familj) heliga och rena ätt och den åttonde efterträdaren till Profeten. Vid 35 års ålder blev han Imam och således ledare över shiamuslimerna och hans liv sammanföll med abbasidkalifatet[2]. På grund av det […]

Imam Ridha (fvmh) viktiga berättelse i Neyshabur

Imam Ali ibn Musa Ridha (frid vare med honom) är shiamuslimernas åttonde Imam, som tillhör Guds Sändebuds (fvmh & hf) rena familj och är den åttonde efterträdaren till den Helige Profeten (fvmh & hf). Den Helige Ledaren fick i ansvar att vara shiamuslimernas Imam och ledare vid 35 års ålder, och han levde samtidigt som […]

Händelserna som ledde till Imamens martyrskap

På grund av sjukdom kunde inte Ma’mun leda ’id-bönen[1], och bad således Imamen att leda bönen. Imamen, klädd i en vit skjorta och en vit turban, började gå mot ’id-bönen med en käpp i ena handen samtidigt som han ropade: ”Frid vare med mina förfäder Adam och Noa, frid vare med mina förfäder Abraham och […]

Mashhad ur ett sunnitiskt perspektiv

Dhahabi har vid flera tillfällen i sina böcker uttryckt sig på följande sätt gällande Mashhad al-Ridha: ”Det finns en Mashhad för Ali ibn Musa i Tus där folk vill besöka honom.”[1] Och: ”För honom finns en stor Mashhad i Tus som besöks.”[2] Och: ”Mashhad är målet för besökande.”[3] Ibn ’Imad Hanbali Dimashqi sa även: ”För […]

Delar ur Imam Ridha (fvmh) barmhärtighet

Imam Ridha (fvmh) föddes p.g.a. Profetens välsignelser och godhet. Bland sunnitiska återberättelser har det skrivits: ”När Hamidah, Imam Kazims moder, köpte en slavinna vid namn Najmah såg hon  Profeten i sin dröm. Han sa till henne: ”Ge denna slavinna till din son (Imam Kazim). Från denna slavinna kommer en son att födas som är en […]

Imamens debatt med Katholikos, de kristnas stora lärde

När Imamen steg in i samlingen bad Ma’mun Fadhl ibn Sahl (hans visir) att bjuda in olika debattörer från olika religioner, såsom Katholikos (de kristnas stora lärde), Exilarken (judarnas stora lärde), sabiernas ledare och Hirbidh Akbar (en stor lärd inom zoroastrismen) samt Nastas från Rom (en lärd inom kristendomen). Han bjöd in dem så att […]