Imam Ridhas (fvmh) dygder utifrån sunnitiska återberättelser

Det som ni finner nedan är stycken från stora lärda inom Ahl al-Sunnah, som har talat om Imam Ridha. Dessa finns att hitta i autentiska böcker och dessa hadither visar Ahl al-Sunnahs vy gällande generositet, förbön, medling och att besöka gravar med mera.

De tecken på barmhärtighet som inträffade före och efter Imamens födelse och som visade sig i staden Medina till Merv (i dagens Iran), är tecken på Imamens storhet.  Och det som ni kommer att läsa nedan är intressanta och överraskande stycken från stora lärda inom Ahl al-Sunnah om Imam Ridha. Dessa finns att hitta i deras autentiska böcker och påvisar att sunnimuslimer inte har så olik syn gällande exempelvis värdighet, förbön, medling och att besöka gravar som shiamuslimer har.

Vi kommer nedan att framföra vissa stycken där lärda inom Ahl al-Sunnah erkänner Imamens ledarställning, samt hans andliga status.

  1. Majd al-Din ibn Athir Jazari (år 1210 e.Kr.)

”Abu al-Hassan Ali ibn Musa, känd som Ridha, har den ställning som hans fader Musa ibn Ja’far har. Han var shiiternas ledare, och den storhet han besitter kan inte värderas. Gud sänder Sin barmhärtighet över honom och är tillfredsställd med honom.”[1]

  1. Muhammad ibn Talha Shafi’i (år 1254):

”Det har talats om De troendes ledare Ali (fvmh) och Imam Zayn al-Abidin Ali (fvmh), och är Ali Ridha (fvmh) den tredje av dem. Den som reflekterar över hans personlighet inser att han är De troendes ledares och Zayn al-Abidins efterträdare, och att han är den tredje Ali. På grund av hans tro, ställning och kompanjoner valde Ma’mun att ge honom styret och utse honom som hans tänkta efterträdare.”[2]

  1. Abdallah ibn As’ad Yafi’i Shafi’i (år 1367):

”Abu al-Hassan Ali ibn Musa al-Kazim, är den store och värdefulle Imamen. Han är en av de tolv shiitiska Imamerna och under hans inblick är grunden till religionen. Han har en stor och värdig ställning.”[3]

  1. Ibn Sabbah Maliki (år 1451) återberättar från vissa lärda:

”Ali ibn Musa al-Ridha erhåller den högsta graden av generositet och storhet, och hans karaktär och moral som han har ärvt av sina förfäder är bland de bästa.”[4]

  1. Abdallah ibn Muhammad ’Amir Shabrawi Shafi’i (år 1763):

”Åttonde Imamen Ali ibn Musa al-Ridha har värdiga dygder och egenskaper likt tidigare profeter samt Profeten Muhammeds generositet, och dessa är ovärderliga.”[5]

  1. Yusuf ibn Ismail Nabhani (år 1932):

”Ali ibn Musa var från de stora Imamerna och ett ljus till folket från Ahl al-Bayt[6]. Han hade stor kunskap och var väldigt generös, samtidigt som han var en gnostiker. Han erhåller en stor position och hans namn är välsignat och påvisar hans generositet.”[7]

  1. Sheikh Yasin ibn Ibrahim Sanhuti Shafi’i:

Imam Ali ibn Musa al-Ridha (må Gud vara nöjd med honom) är från en stor man, och härstammar från den bästa familjen. Genom att skapa honom, påvisade Gud Sin styrka, och det finns ingen person som [fullständigt] kan förstå Ali ibn Musa. Han har en stor status, och är en ytterst värdig och generös man.”[8]

  1. Abu al-Fawz Muhammad ibn Amin Baghdadi Suwaidi:

”Han föddes i staden Medina och han var känd för sina dygder, till den grad att ingen penna eller bläck kan användas för att [fullständigt] beskriva det.”[9]

  1. Abbas ibn Ali ibn Nur al-Din Makki:

”Ali ibn Musas storhet hade ingen gräns och limitation.”[10]

[1] Tutamma Jami’ al-Usul, Ibn Athir Jazari, Maktaba al-Najariya, Mecka, Saudiarabien, andra upplagan, vol. 2, s. 1403, 715 AH.

[2] Matalib al-Su’al, Muhammed ibn Talhah Shafi’i, Muassisat al-Balagh, Beirut, Libanon, första upplagan, s. 295, 1419 AH.

[3] Mirat al-Jinan, Yafi’i, Dar al-Kutub, Al-’Ilmiya, Beirut Libanon, första upplagan, vol. 2, s. 10, 1417 AH.

[4] Al-Fusul al-Muhimmah, Ibn Sabbagh Maliki, A’lama, Tehran, Iran, s. 263.

[5] Al-Ithaf Bihubb al-Ashraf, Shabrawi Shafi’i, Dar al-Kitab Qom, Iran, första uppl., 1423 AH.

[6] Profeten Muhammeds (fvmh & hf) familj.

[7] Jami’ al-Karamat al-Awliya’, Nabhani, s. 311, Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, första uppl., s. 312 och 1414, 313 AH.

[8] Al-Anwar al-Qudsiyyah, Sanhuti Shafi’i, s. 39, Intisharat al-Sa’adi, Egypten.

[9] Saba’ik al-Dhahab fi Mu’arrifi Qaba’il al-’Arab, Abu al-Fawz Suwaydi, Al-Maktabah, Beirut, Libanon, andra uppl., s. 334.

[10] Nazhat al-Jalis, Abbas ibn Nur al-Din Makki, Kairo, Egypten, vol. 2, s. 105.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *