Delar ur Imam Ridha (fvmh) barmhärtighet

Imam Ridha (fvmh) föddes p.g.a. Profetens välsignelser och godhet. Bland sunnitiska återberättelser har det skrivits: ”När Hamidah, Imam Kazims moder, köpte en slavinna vid namn Najmah såg hon  Profeten i sin dröm. Han sa till henne: ”Ge denna slavinna till din son (Imam Kazim). Från denna slavinna kommer en son att födas som är en […]

Imam Ridhas (fvmh) dygder utifrån sunnitiska återberättelser

Det som ni finner nedan är stycken från stora lärda inom Ahl al-Sunnah, som har talat om Imam Ridha. Dessa finns att hitta i autentiska böcker och dessa hadither visar Ahl al-Sunnahs vy gällande generositet, förbön, medling och att besöka gravar med mera. De tecken på barmhärtighet som inträffade före och efter Imamens födelse och […]

Inblick i Imamens kunskap

Den tid som Imamen levde på var känd som eran då kunskap och kultur flödade på olika platser. Under denna era bidrog blomstrandet av kunskap till att avvikande tankar och åsikter uppkom, speciellt inom de traditionella islamiska lärorna, och dessa tankar var långt ifrån islams sanna lära. Imamen förstod att dessa tankar och idéer var […]

Glimtar ur Imam Ridhas kunskap

– ”Varje människas intellekt är dess vän, och varje människas okunnighet och dumhet är dess fiende.” – ”Vänlighet och vänskap utgör hälften av en människas intellekt.” – ”Kunskap och lärdom är den skatt vars nyckel är att fråga. Så fråga! Må Gud vara en barmhärtig, eftersom det finns fyra personer belönas: Den som frågar Den […]

Imamens karaktär och moral

Imamens moraliska egenskaper samt hans gudsfruktan och måttfullhet hänförde även hans fiender. Bland människor uppvisade han extrem ödmjukhet samt vänlighet och sågs alltid vara bland människor. En av Imamens följeslagare sa: ”Jag såg aldrig att Imam Ridha var ovänlig eller avbröt någon när han talade med personen. Om han kunde hjälpa en person avvisade han […]

Imamens kunskap

Ma’mun försökte flitigt att minska på folkets kärlek och entusiasm gentemot Imamen, då han såg vilken ställning Imamen hade bland människorna. Ma’mun försökte således att förstöra denna bild människorna hade av Imamen, bland annat genom att anordna debatter mellan Imamen och olika stora lärda från olika delar av världen. Ma’muns mål med detta var att […]

Tänkt efterträdare

När Imam Ridha nådde Iran välkomnades han stort av Ma’mun. Imamen var i en samling av olika ministrar när Ma’mun sa: ”Alla bör veta att jag inte anser någon vara värdig kalifatet bland Abbas och Alis ättlingar förutom Ali ibn Musa al-Ridha.”  Han vände sig sedan om mot Imamen och sa: ”Jag har bestämt mig […]