Tänkt efterträdare

När Imam Ridha nådde Iran välkomnades han stort av Ma’mun. Imamen var i en samling av olika ministrar när Ma’mun sa: ”Alla bör veta att jag inte anser någon vara värdig kalifatet bland Abbas och Alis ättlingar förutom Ali ibn Musa al-Ridha.”  Han vände sig sedan om mot Imamen och sa: ”Jag har bestämt mig för att avsäga mig kalifatet och ge det till dig.” Imamen svarade: ”Om Gud själv har gett dig kalifatet, kan du inte ge det till någon annan, och om kalifatet inte är din rätt har du inga rättigheter att ge över den till någon annan.”

Dock stod Ma’mun på sig och insisterade, men Imamen accepterade inte. När Ma’mun blev uppgiven sa han sedan: ”Acceptera då att bli min tänkta efterträdare, så att du efter mig blir min kalif och efterträdare.” Ma’muns insisterande och Imamens vägran tog två månader. Imamen accepterade inte och sa: ”Jag har hört från min fader att jag kommer att gå bort före dig, och jag kommer att förgiftas av dig. Jorden och himlens änglar kommer att gråta över mig och jag kommer att begravas på en mark som är okänd för mig, bredvid Harun al-Rashid.” Men Ma’mun lyssnade inte på Imamen och insisterade, och gick även så långt att han hemligt i en speciell samling hotade Imamen med döden.

Således sa Imamen: ”Eftersom jag är tvingad till detta accepterar jag. Dock har jag vissa kriterier. Mina kriterier är att jag inte ska avsätta eller ge någon makten, inte ändra några traditionella regler, och ha kontroll över kalifatet långt ifrån.” Ma’mun accepterade dessa kriterier. Därefter höjde Imamen sina händer i luften och sa: ”Å Gud! Du vet att jag motvilligt genomför detta, så håll mig inte ansvarig för denna handling precis som du inte höll dina två profeter Josef och Daniel ansvariga när de accepterade ledarskapet av deras dåtida kungar. Å Gud! Det finns ingen pakt utom Din och det finns inget rätt ledarskap om det inte är Ditt. Så ge mig möjligheten att upprätthålla Din religion och hålla Din Profets tradition levande. Precis som Du är en [gudomlig] ledare barmhärtig och en barmhärtig hjälpare.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *