Imamens kunskap

Ma’mun försökte flitigt att minska på folkets kärlek och entusiasm gentemot Imamen, då han såg vilken ställning Imamen hade bland människorna. Ma’mun försökte således att förstöra denna bild människorna hade av Imamen, bland annat genom att anordna debatter mellan Imamen och olika stora lärda från olika delar av världen. Ma’muns mål med detta var att de kanske skulle vinna över Imamen och att det skulle bidra till att människorna skulle tvivla på Imamen och hans kunskap.  En av de frågor som togs upp under debatterna var denna:

För en av dessa debatter sa Ma’mun till al-Fadhl ibn Sahl att bjuda in teologilärare från olika delar av världen så att de kunde debattera med Imamen. Al-Fadhl bjöd in de kristnas ärkebiskop, en stor judisk lärd, mandéernas ledare (som är följaren av profeten Yahya), stora zoroastriska präster och andra stora talare. Ma’mun gav dessa gäster ett bra mottagande och sa till dem:

”Jag skulle vilja att ni debatterar med min kusin, som har kommit från staden Medina (Ma’mun är från Profeten Muhammeds farbrors släkt, och blir således kusin till Imamen).”

Dagen efter anordnades en storslagen tillställning och en budbärare skickades efter Imamen för att bjuda in honom. Imamen accepterade inbjudan och sa till budbäraren:

”Vill du veta när Ma’mun kommer att ångra detta han gör?”

Budbäraren svarade: ”Må jag offras för dig! Jag vill gärna veta.”

Imamen sa: ”När han ser att jag använder mina argument från Bibeln för de kristna, från Toran för judarna och från Davids psalmer (Zabur) för de som tror på det. När jag debatterar på persiska med elddyrkarna, när jag talar latin med grekerna och när jag avvisar deras argument och när de alla accepterat mina argument kommer Ma’mun inse att han hade fel. Han kommer att inse att han inte har möjligheten att utföra det han ville och kommer att bli ångerfull, för det finns ingen makt och styrka utom hos Gud.”

Därefter valde Imamen att närvara på tillställningen, och väl där presenterade Ma’mun Imamen och sa: ”Jag skulle vilja att ni debatterar med honom.” Imamen började sedan debattera med dem från deras egna böcker.

Imamen sa sedan: ”Om det finns någon av er som motsätter sig islam, ställ då era frågor utan att skämmas.” Imran Sayi, som var en av de som hade bjudits in, ställde flertalet frågor och Imamen svarade på alla frågor, med svar som var tillfredsställande för Imran. Efter att ha hört Imamens svar valde han att läsa trosbekännelsen och blev muslim, och tillställningen nådde således sitt slut. Dagen efter frågade Imamen efter Imran Sayi, och efter det blev Imran en känd missionär inom islam.

Raja ibn Dhahaq, som var den som beordrade Imamen att resa från Medina till Marv (nutidens Iran) på order från Ma’mun, sa:

”Det fanns inte en stad som Imamen nådde där muslimerna inte välkomnade honom och ställde religiösa frågor till honom. Han svarade på alla frågorna och återberättade även uttalanden (hadith) från Profeten och Imam Ali (fvmd).

Efter att jag återvänt från denna resa besökte jag Ma’mun, som frågade om hur Imamens uppförande hade varit under resan. Jag svarade med allt jag hade sett under hela resan. Ma’mun sa: ”Å du son till Dhahaq! Han är den bäste, den mest lärde och den mest gudfruktige bland alla män på jorden.””

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *