Guds reflektion

Frågan om Guds reflektion var en fråga som flitigt diskuterades bland de olika grupperna i samhället. En tradition har återberättats från Imam Ridha (fvmh) via bl.a. Abu Marrah[1] att han en dag kom till Imamen och frågade: ”Vi har delat upp Guds reflektion och tal mellan profeter; Moses och Muhammed.” Imamen svarade: ”Detta tankesätt är […]

Imamens teologiska debatter

Skapelse Vissa materialister tror inte att det finns en Skapare som står för hela skapelsen och de använder detta tankesätt som en av grunderna för deras tro. Därför anser de att svaren på alla frågor kan hittas i materia, precis som vi ser vissa imperialister i dagens tid, och under den tid då Imamen levde […]

”Den gyllene länken”; Imamens tal i Neyshabour

Vart än Imamen stannade under sin resa till Iran välsignades människorna på den platsen av Imamens närvaro. Imamen reste förbi staden Neyshabur, och eftersom invånarna i staden tidigare hade hört att Imamen skulle besöka Neyshabur kom de för att välkomna honom. Då kom två av stadens stora lärda som var väl insatta i Profetens återberättelser, […]