Imamens teologiska debatter

Skapelse

Vissa materialister tror inte att det finns en Skapare som står för hela skapelsen och de använder detta tankesätt som en av grunderna för deras tro. Därför anser de att svaren på alla frågor kan hittas i materia, precis som vi ser vissa imperialister i dagens tid, och under den tid då Imamen levde var vissa av den åsikten. Imamen valde därför att engagera sig i olika debatter med ämnen såsom bl.a. skapelsen och att vi inte slumpmässigt har skapats. Den grupp som valde att debattera emot Imamen kallades för ateister.

Således kom en grupp ateister en dag till Imamen och frågade honom om Gud. Imamen svarade dem och även på deras filosofiska frågor, och han debatterade även om andra saker såsom skapelsen och stjärnorna.

En person frågade om hur jorden hade uppkommit och Imamen svarade honom: ”Du hade inte uppkommit innan detta och du vet själv att du inte födde dig själv, och du anser att någon annan har gett dig liv. Den person som har gett dig liv har också en skapare.”[1]

Dessa frågor som de ställde var frågor som hade influerats från Grekland, efter att muslimerna hade översatt deras böcker. Det var frågor om skapelsen och hur jorden kom till, om det var slumpmässigt eller inte, och Imamen svarade på alla frågor ur ett filosofiskt och intellektuellt perspektiv. Dessa frågor var något som var nytt för människorna, men det var något som Imamen och hans förfäder hade kunskap om, och i och med att detta togs upp igen kunde Imamen svara på dessa frågor och återuppliva denna kunskap.

[1] Kulayni, ibid, vol. 1, s. 78; Sheikh Saduq, al-Tawhid, med Husseinis kontrollering, Seyyed Hashim och Ghaffaris introduktion, tryckt i Qom, Jame’eh-ye Modarresin, 1357 SH, s. 250-251.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *