Ahl al-Bayts storhet

De återberättelser som har rapporterats från Imam Ridha om Profeten talar om honom och hans heliga ätts status och hans överlägsenhet över alla skapelser och andra profeter.

Under umayyadernas och abbasidernas tid uppstod felaktiga påståenden, påståenden om att Profeten och hans familj var vanliga människor.

Imam Ridha (fvmh) återberättade en hadith från Imam Ali (fvmh):

”Jag frågade Profeten en dag: ”Å Guds Sändebud! Är du överlägsen eller är ängeln Gabriel överlägsen dig?”

Profeten svarade: ”Å Ali! Gud skapade profeterna överlägsna änglarna och oss överlägsna alla andra profeter. Den bäste efter mig är du och dina efterträdare.  Änglarna är våra tjänare och våra vänner. Änglarna prisar Gud och ber om förlåtelse åt de som har accepterat vårt ledarskap.

Å Ali! Om inte vi fanns skulle inte Adam, Eva, paradiset, helvetet, himlarna och jorden ha skapats. Vi är bättre än änglarna p.g.a. vår insikt om Gud och vår dyrkan. Vår överlägsenhet är p.g.a. att vi är de första själarna som Gud skapade, och vi är de första som vittnade om Guds Enhet, och vi är de första själarna som prisade Gud…”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *