Imamens svar gällande Ma’muns misstankar om det gudomliga ledarskapet

Imamen fick flertalet frågor från människor som hade felaktiga bilder om profeternas felfrihet som han svarade på. En av de som flitigt frågade Imamen var Ma’mun. En dag frågade Ma’mun Imamen:

”Du som anser att Profeten är fri från synder, vad anser du om denna koranvers?

”…Adam bröt [alltså] mot sin Herres befallning och slog in på en förbjuden väg.” (Kapitlet Taha, vers 121)

Imamen svarade: ”Den här versen uppkom innan Adams profetskap och detta syftar inte på att han begick en större synd.”

Ma’mun fortsatte att ställa honom frågor om bland annat Abrahams, Moses och andra profeters felfrihet, och Imamen svarade honom med tillfredsställande svar.  Och trots att Ma’mun trodde på Mu’tazilahs tro bevisade Imamen att den tron är felaktig och Ma’mun förstod att han hade haft fel.

Alla svar som Imamen gav Ma’mun var baserade på verser ur Koranen och även frågorna som Ma’mun, som påstådde att profeterna inte var felfria, ställde Imamen. Även dem valde Imamen att svara på bästa möjliga sätt genom att använda bevis från koranverser. Ma’mun förstod att han inte kunde vinna över Imamen och valde att gå därifrån, samtidigt som han viskade en tradition från Profeten om värdet av ledarskapets och profetskapets familj.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *