Profetskap

Profetskap är ett av de viktigaste ämnena inom religionen efter frågan om monoteismen. De lärda inom islam har olika synpunkter om detta ämne och de ämnen som Imamen har debatterat om är två:

1) Det allmänna profetskapet

2) Det speciella profetskapet

När man talar allmänt om profetskap talar man om vad en profet är och om profeternas felfrihet. När man talar om det speciella profetskapet talar man om profeternas mirakel och deras heliga skrifter samt andra frågor.  Den viktigaste skillnaden mellan de olika islamiska grupperingarna som har bidragit till meningsskillnader mellan dem är frågan om profeternas felfrihet. Exempelvis tror mu’taziliter att profeterna brukade begå större synder innan de officiellt blev profeter, och vissa anhängare till mu’taziliterna tror även att efter att de blivit profeter kunde de begå mindre synder (att det finns en sannolikhet till det).

Det har rapporterats från de äldre som tillhör den här gruppen, Abu Ali Jubba’i och Abdul Ja’far, att profeterna inte avsiktligt kan utföra större eller mindre synder efter att de officiellt har blivit profeter, men de kan oavsiktligt begå mindre synder efter att de har blivit profeter.

Vissa grupper inom islam är även av den tron att efter Profetens (fvmh & hf) profetskap så kunde han begå synder. Avsikten till dessa anklagelser var så att de kunde fria vissa följeslagare samt umayyaderna som exempelvis Muawiyah, efter att Profeten hade förbannat dem.

Shiamuslimer är av den tron att Profeten var fri från alla avsiktliga och oavsiktliga synder, stora som små, vare sig det var före han blev profet eller efter. Om Profeten skulle vilja begå synder, som både mu’taziliterna och ashariterna tror på, skulle det ha stora konsekvenser.

Om en profet är kapabel till att utföra synder, uppstår det tvivel och frågor (t.ex. att det är okej att synda eftersom profeterna syndat eller att man inte kan lita på dem).  Således anser shiiter att profeterna var fria från synder (p.g.a. deras egen fromhet och att Gud skyddar dem från synd), eftersom det är det mest logiska och mest resonabla, och har även stöd från återberättelser och traditioner. Därför har även Imamerna valt att återberätta detta till sina följare. De visste faran av dessa tvivel, och de visste att det var så islam kunde ifrågasättas, precis som vi ser hur orientalister har lyckats förolämpa Koranen och Profeten med dessa tankar, något som vissa drar fördel av.

Imam Ridha har flertalet återberättelser där han talar allmänt om profetskapet, där en del av hans återberättelser talar om att bevisa profetskapet samt en del som nämner de stora heliga profeterna. De återberättelserna talar om deras egenskaper samt deras heliga böcker, samtidigt som de även nämner islam och de fem stora profeterna. Andra stora profeter såsom Adam, Noa, Abraham, Ismael, Josef, Moses, Josua, Daniel, Khidhr, Salomo, Jesus och Profeten Muhammed (fvmd) har även nämnts. Imam Ridha har mer flitigt talat om Profeten Muhammed och hans egenskaper, och har även talat om profetskapets fortsättning (det gudomliga ledarskapet) i Profetens familj.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *