Tro och dess nivåer, samt trolöshet

En av de saker som flitigt debatterades bland de olika grupperna och som de hade många åsikter om trots deras egna felaktigheter, var frågan om tro. Några av dem sa att mellan icke-tro och tro finns det någonting som varken är något av dem. Vissa av dem trodde att tro har stadier, och vissa ansåg även att tro inte kan vara i upphov till framsteg och att det är fri från brister. Det är därför som alla Imamer har återberättat flertalet traditioner som finns att hitta i olika shiitiska böcker p.g.a. rådande omständigheter och dåtidens nödvändigheter som de såg, och dessa traditioner som är i ett separat kapitel anses vara väldigt viktiga.

Den bortgångne lärde Majlisi har dedikerat speciella stycken ur sin bok Bihar al-Anwar för detta ämne. Enligt historien började detta ämne som ett stridigt och kontroversiellt ämne när dåtidens lärda började tala om koranverser och bestred verserna utan att tänka, och fördröjde sina handlingar. Således blev detta tänkande ett stort problem inom den islamiska tron, och alla olika grupper började presentera sina egna idéer.

Det finns även flera återberättelser från Imam Ridha om detta ämne som har öppnat upp ögonen för många shiiter och andra muslimer om vad som är rätt. Imamen har sagt att tron är det mäktiga och början till islam, och att det finns flertal grader av tro och islam och att handling är viktigt för att nå upp till en viss grad. Genom att beskriva de troende muslimernas egenskaper samt genom att nämna personer som nått den nivån, har man beskrivit tron och dess olika grader.

När Imamen ville beskriva tro använde han sig av återberättelser från Profeten som säger: ”Tro är en känsla som kommer från hjärtat, en bekännelse från tungan och att handla enligt islams pelare.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *